Easy Toast | Make it easy...

Vanaf nu hebben industriële bakkerijen met een Easy Toast©-lijn een flinke voorsprong. Door verneveling en injectie van water in meel middels sproeikoppen ontstaat een uitermate hoge absorptie van water in meel. Door injectie onder druk bereikt u een zeer uitgebalanceerde menging van uw deeg. Het meel dwarrelt neer terwijl het water onder hoge druk heel fijn wordt ingespoten. Deze techniek zorgt er voor dat er op vele terreinen winst wordt geboekt. Easy Toast© creëert een deeg met een zeer gelijkmatige structuur en een hoge wateropname. Dit deeg is uiterst geschikt voor busbroden in al zijn variëteiten. Toast is in vele landen een populair voedingsbestanddeel. Met Easy Toast© wordt de toast zo fijn van structuur dat er geen gaten meer in vallen en een zeer regelmatig brood ontstaat.

Maar er is meer
De ontwikkelaars van Easy Toast© zijn er door hun unieke machineontwikkeling in geslaagd vele andere positieve features toe te voegen. Denk daarbij aan een reductie van circa 70% van de energiekosten van mengen en kneden, minder personeelskosten door een verregaande automatisering (2.400 tot 10.000 broden per uur!) en meer toevoeging van water, het voordeligste ingrediënt van brood. Met de aanschaf van de Easy Toast©-lijn beschikt u over een systeem voor efficiëntere productie met tal van extra winstpunten. Er zijn meerdere varianten en mogelijkheden voor de invulling van de complete systeemlijn.

Easy profit!
In onze proefbakkerij staat een complete Easy Toast©-lijn opgesteld. Hier heeft u alle ruimte om een test te doorlopen. U kunt gebruik maken van uw eigen meel en uw eigen recept. Ook bestaat de mogelijkheid om uw eigen brood te bakken. Heeft u interesse in een test bel dan naar +31 (0)77 308 8321 en maak een afspraak voor een test.

Informatie
Wilt u het fijne weten van Easy Toast©? Neem dan contact met ons op: +31 (0)77 307 1860 en vraag naar onze afdeling verkoop of mail: sales@easytoast.nl .

 

 
Tel.+31(0)773071860| Fax. +31(0)3075148| E-mail. sales@easytoast.nl
Easy Toast - Make it easy... | All rights reserved